ආච්චිලා කොහොමත් තමන්ගේ මුණුබුරන්ට හුඟක් ආදරෙයිනේ.නිවාඩුවට ආච්චි බලන්න ගියාම ලැබෙණ සැලකිලි ගෙන බොහෝ දෙනෙකුට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ.හැබැයි දැන් පෙන්වන්නේ ආච්චිලා තමන්ගේ මුණුබුරන්ට දීපු හිනා යන තෑගි ටිකක්.හොඳයි කියලා හිතෙනවානම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ශෙයා කරන්න.වැඩිහිටියන්ට පමණක් වෙන්වූ ඡයාරූප නැරඹීමට පහත ඇති ඉමේජය හෝ වීඩියෝව ක්ලික් කර මොහොතක් රැදී සිටීමෙන් අනතුරුව විවෘත වන දෙවන පිටුවට යන්න.

Facebook Comments

Leave a Comment

Skip to toolbar