ඉදිකිරීමක් කරන විට දක්ශ ඉංජිනේරු වරයෙක් යොදා ගැනීම කොයි දේටත් හොඳයිනේ.නමුත් දැන් පෙන්වන්න යන්නේ දැකපු ගමන් හිනා යන බාස් ගුලි කාලද කියලා හිතෙන ඡායාරූප එකතුවක්.හොඳයි කියලා හිතෙනවානම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ශෙයා කරන්න.වැඩිහිටියන්ට පමණක් වෙන්වූ ඡයාරූප නැරඹීමට පහත ඇති ඉමේජය හෝ වීඩියෝව ක්ලික් කර මොහොතක් රැදී සිටීමෙන් අනතුරුව විවෘත වන දෙවන පිටුවට යන්න.

Facebook Comments

Leave a Comment

Skip to toolbar