කුඩා පිරිමි දරුවන්ට හොඳ දෙමව්පියෝ සිටිය යුත්තේ ඇයි? පිංතූර ටික බලන්නකෝ

Loading...

කුඩා පිරිමි දරුවන් ඉතිං කොහොමත් දඟයොනේ එකනේ කියන්නෙ කොල්ලොනේ කියලා.දැන් පෙන්වන්න යන්නේ පුංචි දඟ පැටවු කරපු අන්ඩපාල වැඩ ටිකක් ඒකයි කිව්වේ පිරිමි දරුවන්ට හොඳ දෙමව්පියෝ ඉන්න ඕනේ ඇයි කියලා.හැබැයි එක නරකට කියපු දෙයක් නෙවේ ඕං.හොඳයි කියලා හිතෙනවානම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ශෙයා කරන්න.වැඩිහිටියන්ට පමණක් වෙන්වූ ඡයාරූප නැරඹීමට පහත ඇති ඉමේජය හෝ වීඩියෝව ක්ලික් කර මොහොතක් රැදී සිටීමෙන් අනතුරුව විවෘත වන දෙවන පිටුවට යන්න.

Facebook Comments
Loading...

Leave a Comment

Skip to toolbar