චෙක් කරනවා කියලා මෙහෙමත් චෙක් කරනවද (Photos)

Loading...

ගුවන් තොටුපල කියන්නේ ආරක්ශාවක් කියන එක වැඩිම තැනක් මොකද රටින් පිට වෙන සහ රටට ඇතුල්වෙන බොහෝ දේවල් සඳහා ඔවුන් වගකිවයුතු නිසා.ඒ විදියට මගීන් පරික්ෂා කරන අකාරය අතරතුර ලබාගත් හාස්‍යජනක ඡායාරූප කීපයක් අන්තර්ජාලයට එකතු කර තිබෙනවා සමහර ඒවානම් සීමවන් ඉක්මවා ගිය අවස්ථා බව ඔයාලටම තේරෙයි.වැඩිහිටියන්ට පමණක් වෙන්වූ ඡයාරූප නැරඹීමට පහත ඇති බැනරය ක්ලික් කර මොහොතක් රැදී සිටින්න.

Facebook Comments
Loading...

Leave a Comment

Skip to toolbar