මෙය සැබෑ නිරුවත් දර්ෂන සහිත වීඩියෝවක් බැවින් ෆේස්බුක් හරහා හුවමාරු කිරීමේ හැකියාවක් නැත.මෙම වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා ඔබ කල යුත්තේ පහල ඇති වීඩියෝව හෝ බැනරයේ ක්ලික් කිරීමට පෙර ස්ක්‍රීන් ශොට් එකක් සහ ක්ලික් කර මද වෙලාවකින් ඔබට දකින්නට ලැබෙන පිටුවේ ස්ක්‍රීන් ශොට් එකක් මේ අංකයට +17312039518 IMO හරහා එවීම පමණි එවෙලේම ඔබට වීඩියෝවේ ලින්ක් එක ලැබේ.පහලින් දිස් වෙන බැනරය හෝ වීඩියෝව ක්ලික් කර මදක් රැඳී සිටින්න

Facebook Comments

Leave a Comment

Skip to toolbar