ලෝකේ තියෙන අමුතුම විදිහේ රැකියා කිහිපයක් මෙන්න

Loading...

රැකියාව නැතිනම් අපි හැමෝම කියන ජොබක් නැත්තම් ඉතින් බඩුම තමයි කියලා තමයි කොල්ලොනම් කියන්නේ අපිට මේ ලෝකේ ජිවත් වෙන්න ඕනිනම් අනිවාර්යෙන්ම රැකියාවක් ඕනිම වෙනවා රැකියාවක් නැතිව ජිවත් වෙනවා කියන්නේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි බැරි දෙයක් රැකියාවක් නැති වුනොත් වෙන්නේ කන්න බොන්න නැතිව අන්තිමට මැරිලා යන්න

අන්න ඒ නිසා අපි හැමෝම කන්න බොන්න ජිවත් වෙන්න ඕනිනම් අනිවාර්යෙන්ම කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් රැකියාවක් කරන්න වෙනවා මේ ලෝකේ හැමෝටම එකම රැකියාව කරන්න බැහැ එහෙම වුනොත් එය සමබර වෙන්නේ නැහැ එක එක්කෙනාට ගැලපෙන වෙන වෙනම රැකියා තමයි එක එක්කෙනා කරන්නේ ඒ වගේ ලොව ඇති අමුතුම විදියේ රැකියා කිහිපයක් ගැන තමයි පුදුම ලෝකය අපි අද අරගෙන ආවේ පහත පිංතුර නැරබු පසු ඔබ දැන් කරන රැකියාව ගැන ඔබ ගොඩක් ආඩම්බර වේවි වැඩි කතා ඕනි නැහැ ඒම රැකියා මොනවද කියලා දැන්ම පහතින් ඔබත් නරබන්න

14. Professional Snuggler

13. Golf Ball Diver

12. Pet Food Tester

11. Bed Tester

10. Paper Towel Sniffer

9. Face Feeler

8. Line Stander

7. Water Slide Tester

6. Snake Milker

5. Body Part Model

4. Worm Picker

3. Stunt Tester

2. Nude Model

1. Armpit Sniffer

Facebook Comments
Loading...

Leave a Comment

Skip to toolbar