හිංදි සිංදුවකට නැටුම් කණ්ඩායමක් දාන හොට් ඩාන්ස් එකක් මෙන්න (Video)

Loading...

මීට පෙර “මස්ත්” ගීතයට සරාගී රංගනයක් ඉදිරිපත් කරල තරුණියගේ වීඩියෝව ඔබට මතක ඇති එම කණ්ඩායමේම තවත් රංගනයක් තමයි මේ.මේ වීඩියෝ ඔවුන් විසින් අන්තර්ජාලයට එකතු කරනු ලබන්නේ පූර්ව ප්‍රචාරක පර හැටියට සහ ඔවුන්ගේ නර්තන පංතියේ වෙළඳ ප්‍රචාරණය සඳහායි.මෙන්න එම වීඩියෝව. පහත ලින්ක් එක හෝ වීඩියෝව ක්ලික් කර ගිහින් වීඩියෝව බලන්න. වීඩියෝව නැරඹීමට නොහැකි උවොත් මෙම post එක Share කර නැවත උත්සහ කරන්න.නැතහොත් අප විසින් ලබාදී ඇති දෙවන ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න.

Facebook Comments
Loading...

Leave a Comment

Skip to toolbar