2017 අවුරුද්දේ වැඩිම ආදායම් ඉපැයූ නිල් චිත්‍රපට නිලියන් දස දෙනා මෙන්න

Loading...

නිල් චිත්‍රපට කර්මාන්තය ලංකාවේ නැතත් වෙනත් රට වල නීතිගත මට්ටමකින් කරගෙන යන්නක් බව නොරහසකි.මෙය එක්තරා විදිහක සල්ලි උල්පතක් බව කීවොත් නිවැරදී.ගෙවුණු 2017 වසර පුරාවට වැඩිම ආදායමක් ලැබූ ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධ නිල් චිත්‍රපට නිලියන් දස දෙනා ලෙස නම් කර නිලියන් නම් ගම් සහිතව පහලින් බලන්න.

මෙය හුදෙක් දැනගැනීම සඳහා පමණක් ඔබත් සමග බෙදා හදා ගැනීමට සිතුවෙමි.මෙවැනි ලිපි දිනපතා නැරඹීමට අපේ පිටුවට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.
01. Jenna Jameson
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 30 යි
02. Tera Patrick
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 15 යි
03. Jesse Jane
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 8 යි
04. Bree Olson
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 5 යි
05. Jenne Haze
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 3.7 යි
06. Sasha Grey
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 3 යි
07. Sunny Leone
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 2.5 යි
08. Lisa Ann
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 2 යි
09. Asa Akira
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 1.5 යි
10. Nikki Benz
පසු ගිය වසරේ ආදායම ඩොලර් මොලියන 1 යි

Facebook Comments
Loading...

Leave a Comment

Skip to toolbar